Budin Holding

1993 yılında kurulan Budin Holding A.Ş, dünyadaki konjonktür dalgalanmaları dikkatlice takip ederek değişime hemen uyum sağlayan, sürekli gelişimi amaçlayan yönetim anlayışı ile iştirak ettiği şirketler nezdinde yatırım, finans, organizasyon ve yönetim faaliyetlerini bir bütün halinde yöneterek tüm paydaşlarına değer yaratmaktadır.


Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanlarımız

  • Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılmak
  • Elinde bulunan hisse senetlerini peşin ya da vadeli satmak başka hisse senetleri almak
  • Bu şirketlerin tahvillerini almak
  • Bu şirketlerin alacakları krediler için garantör olmak